PSP Engineering a.s.Popis firmy

PSP Engineering a.s. je významným dodavatelem strojů a kompletních závodů pro průmysl zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot. Déle než 60 let je společnost spojena s konstrukcí a technologií pro cementárny, vápenky, drtírny a třídírny lomového kamene, štěrku a písku a úpravny uhlí a rud.

PSP Engineering a.s. nabízí pokročilá řešení v oblastech pyroprocessingu (kalcinace, výpal, tepelná příprava), mletí, drcení a třídění, dopravy materiálu.

Vyspělé technologie jsou nabízeny pro kompletní nové systémy, modernizaci a upgrade stávajících závodů nebo dodávky náhradních dílů pro zařízení PSP. Řady produktů jsou podrobovány neustálému vývoji. Zaměstnanci napříč útvary využívají své know-how k minimalizaci investičních a provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti, udržení vysoké kvality produktů, zvyšování výkonů a snižování doby odstávek nutných pro montáž a údržbu.

IČO: 60792078

Adresa

Kojetínská 3186/79, Přerov, 75053

Kontakty

Mgr. Martina Davidová

personalni@pspeng.cz

+420 581 232 600