PSP Machinery s.r.o.Popis firmy

Společnost PSP Machinery s.r.o. vznikla dne 1. 9. 2012 odštěpením PC Shop ze společnosti PSP Engineering a.s. Je zaměřena a vybavena na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských zařízení a komponent pro užití v různých průmyslových odvětvích od automobilního po těžební a důlní. Dostává zakázky z celého světa.

PSP Machinery disponuje dvěma výrobními halami: Těžkou strojírenskou halou a tzv. Supertěžkou halou (těžkým mechanickým a montážním provozem) o celkové výměře výrobních ploch 41 600 m2. Je jedním z nejlépe technologicky vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu, s ojedinělým strojním vybavením, které slouží k výrobě velkorozměrových a velmi hmotných zařízení.

Systém kvality je certifikován podle normy ISO 9001. Společnost zajišťuje široký rozsah kontrol kvality od plánů jakosti, kontroly rozměrů všech nedestruktivních zkoušek (VT, MT, UT, PT, RT).

Společnost je kvalifikována ke svařování tlustých plechů a má úspěšné reference ve svařování plechů s tloušťkou až do 210 mm se 100% UT kontrolou svaru a tepelně ovlivněných oblastí.

IČO: 27197387

Adresa

Kojetínská 3186/79, Přerov, 75053

Kontakty

Mgr. Martina Davidová

martina.davidova@pspeng.cz

+420 581 232 600