Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách