Aktuality


Cover

Projekt na implementaci KAP Olomouckého kraje končí a prezentuje své výstupy

14. Říjen 2020

Projekt "Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375 končí po třech letech realizace dnem 31.10.2020.

Přejít na článek
Cover

V rámci modernizace odborného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikly Centra kolegiální podpory (CKP) a Krajské metodické kabinety/KMK/.

26. Květen 2020

V Olomouckém kraji počínaje lednem 2018 působí takzvaná Centra kolegiální podpory a Krajské metodické kabinety. „Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků, a to i pro další školy v celém kraji. Olomoucký kraj tak systémově řeší požadavky na modernizaci přístupů ke vzdělávání s podporou partnerů ze středních škol zařazených do programu projektu „Implementace krajského akčního plánování“ IKAP. Tato centra b...

Přejít na článek
Cover

Klára Dostálová: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů. Současně navrhnu Evropské komisi prodloužení současného období o jeden rok

18. Březen 2020

Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. Současná situace téměř jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.

Přejít na článek
Cover

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka techniky na vybraných ZŠ

13. Únor 2020

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání.

Přejít na článek
Cover

EUROPASS pro školy v roce 2020

06. Únor 2020

Byla zpřístupněna databáze Europass – dodatků k osvědčení ke stahování dodatků s aktuálním školním rokem 2019/2020.

Přejít na článek