Aktuality


Cover

Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?

06. Květen 2022

Graf zobrazuje pořadí hlavních skupin profesí podle počtu poptávaných pracovníků v období 2020-2030.

Přejít na článek
Cover

V rámci modernizace odborného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikly Centra kolegiální podpory (CKP) a Krajské metodické kabinety/KMK/.

26. Květen 2020

V Olomouckém kraji počínaje lednem 2018 působí takzvaná Centra kolegiální podpory a Krajské metodické kabinety. „Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků, a to i pro další školy v celém kraji. Olomoucký kraj tak systémově řeší požadavky na modernizaci přístupů ke vzdělávání s podporou partnerů ze středních škol zařazených do programu projektu „Implementace krajského akčního plánování“ IKAP. Tato centra b...

Přejít na článek
Cover

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka techniky na vybraných ZŠ

13. Únor 2020

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání.

Přejít na článek
Cover

Definování, formulování a používání výsledků učení - příručka CEDEFOP

26. Říjen 2018

Výsledky učení stanovují, co se od učícího očekává, že bude znát, schopen vykonávat a rozumět na konci procesu nebo období učení.

Přejít na článek
Cover

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

21. Květen 2018

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz. Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy. Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zá...

Přejít na článek