Aktuality


Cover

Klára Dostálová: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů. Současně navrhnu Evropské komisi prodloužení současného období o jeden rok

18. Březen 2020

Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. Současná situace téměř jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.

Přejít na článek
Cover

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka techniky na vybraných ZŠ

13. Únor 2020

Ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání.

Přejít na článek
Cover

EUROPASS pro školy v roce 2020

06. Únor 2020

Byla zpřístupněna databáze Europass – dodatků k osvědčení ke stahování dodatků s aktuálním školním rokem 2019/2020.

Přejít na článek
Cover

Definování, formulování a používání výsledků učení - příručka CEDEFOP

26. Říjen 2018

Výsledky učení stanovují, co se od učícího očekává, že bude znát, schopen vykonávat a rozumět na konci procesu nebo období učení.

Přejít na článek
Cover

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

21. Květen 2018

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz. Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy. Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zá...

Přejít na článek