Klára Dostálová: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů. Současně navrhnu Evropské komisi prodloužení současného období o jeden rok

Současná situace s epidemií koronaviru přináší negativní dopady i pro mnohé žadatele a příjemce evropských dotací. Připravili jsme první úpravy pravidel, které již konzultujeme s Evropskou komisí, aby například náklady spojené s přípravou akcí, veletrhů, na které dostali příjemci podporu, si mohli započítat do způsobilých nákladů a nemuseli je proplácet ze svého, když se plánované aktivity nemohly uskutečnit. V dalším kroku se zaměříme na možné převody prostředků v rámci programů tak, abychom je jako Česká republika stoprocentně využili,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Další opatření, která by příjemcům a České republice pomohla vyrovnat se s ekonomickými důsledky současné epidemie, by byla možnost dokončit projekty o rok později, než současná evropská pravidla umožňují, tedy v roce 2024. O to víc, že aktuální stav vyjednávání víceletého finančního rozpočtu EU a navazujících pravidel pro příští programové období 2021 – 2027 nabere ještě další zpoždění.“
Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj již začal společně s řídicími orgány jednotlivých programů analyzovat nová rizika dopadů současné epidemie koronaviru. Cílem je navrhnout vládě opatření zmírňující dopady současné situace. Přestože Česká republika pokračuje v přípravách na příští programové období podle vládou schváleného harmonogramu, je téměř jisté, že v příštím programovém období se začne čerpat později, než v původně plánovaním roce 2021. K dosavadnímu zpoždění ve vyjednávání evropské legislativy a evropského rozpočtu se přidají další měsíce zpoždění vlivem celoevropských opatření na boj s koronavirem. Již nyní je zpoždění větší, než při přípravě období 2014–2020. I proto ministryně Dostálová navrhne Evropské komisi prodloužení současného období, aby nedošlo k výpadku financování potřebných projektů.