Newslettr OPVVV

Přečtěte si Newsletter OP VVV s informacemi například o šablonách, výzvách, publicitě a vizuální identitě, zkušenostech univerzit s realizací projektů z předchozích programových období či rozhovor s nositelkou Ceny Alice Garrigue Masarykové Marií Gottfriedovou a další spousty zajímavých a důležitých informací pro žadatele a příjemce OP VVV.