Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka techniky na vybraných ZŠ

Rada bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech.

Plánuje se také dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.
Právě kraje budou, jak se shodují představitelé MŠMT a MPO, hrát v systému duálního vzdělávání klíčovou roli tak, aby bylo možné navázat na dobrou praxi a vzájemně si napříč Českou republikou předávat dobré zkušenosti z Moravskoslezského kraje nebo z kraje Vysočina. 

Pomoci s koordinací podpory duálního vzdělávání v regionech má plánovaná Dohoda o spolupráci, která má blíže definovat role jednotlivých aktérů na místní úrovni. Ministři o ní chtějí v nejbližší době jednat se zástupci krajů. Zároveň bude MŠMT a další partneři, zejména gesčně příslušná ministerstva, intenzivně pracovat na tvorbě standardů pracovišť pro duální vzdělávání tak, aby spolupráce mezi školami a firmami byla jednodušší.
„Vnímám to jako další příspěvek pro zvýšení atraktivity a kvality odborného vzdělávání,“ řekl ministr Robert Plaga.

„Duální vzdělávání je ve vyspělých zemích světa běžné, inspirovat se můžeme například v Německu a na Slovensku. U nás se o něm 20 let bohužel jen mluvilo, teď už nabývá konečně konkrétní podobu.

Dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je přitom základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, že na vybraných základních školách od loňského září již pilotně funguje předmět Technika. Některé z nich by měli oba ministři navštívit.

 

ZDROJ: 11.02.2020      Technický týdeník ~ Strana 14 ~ Rubrika: Téma čísla ~ Vytištěno: 9 160

Duální vzdělávání v České republice dostalo další impuls.