Projekt na implementaci KAP Olomouckého kraje končí a prezentuje své výstupy

Realizátor projektu Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje si kladl za hlavní cíl - systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji, primárně na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro období 2018-2020.

V rámci realizace aktivit se podařilo:
• vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v polytechnických oborech
• nastavit systém metodické podpory pedagogů v oblasti digitální, čtenářské a matematické gramotnosti a to prostřednictvím vytvořených 14ti Krajských metodických kabinetů.
• nastavit efektivní a hlavně funkční systém spolupráce v regionu v oblasti podpory aplikovaných pohybových aktivit a při identifikaci a podpoře nadaných a talentovaných žáků
Výstupem realizace projektu je dnes nejen funkční a efektivní systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a podpory gramotností, ale díky úzké spolupráci středních a základních škol, také výrazný posun v zájmu žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání na středních odborných školách.

Více na ikap.cz