TÉMĚŘ POLOVINA STŘEDNÍCH ŠKOL VYDALA LETOS SVÝM ABSOLVENTŮM DODATEK K OSVĚDČENÍ EUROPASS

Dodatek k osvědčení dostalo letos téměř 55 tisíc absolventů – vyučených i maturantů. Využít ho mohou především při hledání práce nebo při dalším studiu v zahraničí. Dokument, který často vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, letos vydalo 596 středních škol, téměř polovina všech českých středních škol.
Žáci dostávají dodatek k osvědčení na konci studia spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce, a to ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). „Některé školy již dávají dodatky k dispozici svým absolventům i v elektronické podobě, například je uveřejňují na webových stránkách svých škol.