Aktuality


Cover

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

21. Květen 2018

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz. Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy. Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zá...

Přejít na článek
Cover

Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizuje projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

13. Březen 2020

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Přejít na článek
Cover

Newslettr OPVVV

29. Prosinec 2016

Newsletter MŠMT OP VVV s informacemi o šablonách, výzvách a dalšími aktualitami v novém programovacím období projektů EU.

Přejít na článek
Cover

Po 60 letech se blíží návrat mistrovské zkoušky

04. Srpen 2016

Ministerstvo školství navrhlo podobu mistrovské zkoušky, jejíž zavedení dlouhodobě požadují zaměstnavatelé. Měli by se k ní hlásit řemeslníci nejméně po pěti letech praxe. Vedle zručnosti by měla ověřovat i ekonomické znalosti. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který ministerstvo předložilo k připomínkám. Novela by měla platit od července příštího roku.

Přejít na článek