Aktuality


Cover

Definování, formulování a používání výsledků učení - příručka CEDEFOP

26. Říjen 2018

Výsledky učení stanovují, co se od učícího očekává, že bude znát, schopen vykonávat a rozumět na konci procesu nebo období učení.

Přejít na článek
Cover

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

21. Květen 2018

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz. Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy. Online zveřejněné dodatky využijí nejen čerství absolventi, ale i absolventi z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Dodatky na webu školy jsou důležitou informací také pro zá...

Přejít na článek
Cover

Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizuje projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

13. Březen 2020

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Přejít na článek
Cover

Newslettr OPVVV

29. Prosinec 2016

Newsletter MŠMT OP VVV s informacemi o šablonách, výzvách a dalšími aktualitami v novém programovacím období projektů EU.

Přejít na článek