ELZACO spol. s r.o.


2

Popis firmy

Společnost Elzaco spol. s r. o. byla založena počátkem roku 1991 s cílem podnikat v elektrotechnických oborech. Sídlem společnosti je město Šumperk v Olomouckém kraji. Firma vlastní budovu na ulici Boženy Němcové 727/10, kde jsou situovány dílenské a kancelářské prostory.

Při své práci vycházíme z dlouholetých zkušeností v oblasti projektování, elektromontážních prací, výroby rozvaděčů a řízení technologických procesů. Cenné jsou i technologické zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů energie např. malých vodních elektráren, větrných elektráren, dále z oblasti dřevozpracujícího průmyslu, energetiky a stavby jednoúčelových strojů.

V oblasti elektromontážních prací je společnost zaměřena na rozvody nízkého napětí v průmyslu a občanské výstavbě. Vzájemná vazba na měření, regulaci a systémy řízení technologických procesů umožňuje komplexní dodávky včetně dokumentace, komplexních zkoušek a zaškolení obsluhujícího personálu.

Prvořadým cílem společnosti je dosažení maximální spokojenosti zákazníka s výrobky a službami. Nejdůležitějšími faktory, na které firma klade důraz, jsou pružnost v reakci na zákazníky, inovační schopnost vůči požadavkům zákazníků, dodržování smluvených termínů, cena a kvalita dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

Politikou naší společnosti je působit na trhu jako firma solidní, průhledná a důvěryhodná.

IČO: 19013108

Adresa

B.Němcové 727/10, Šumperk, 78701

Kontakty

Informace

kubicek.r@elzaco.cz

+420 583 213 394