29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků

Škola:

Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník

Střední škola gastronomie a farmářství v Jeseníku má dlouholetou tradici. Pokud jde o zemědělské obory sahá až k roku 1867 (více na http://www.skolahermanice.cz/), v přípravě kvalifikovaných odborníků v potravinářství a gastronomii sahají do roku 1952.

V rámci teoretické výuky je zajištěna výuka německého a anglického jazyka, pro výuku základů automatizace slouží počítačové učebny, kde absolventi školy získají základní znalosti při práci s výpočetní technikou.

SŠ zajišťuje pro žáky ubytování v domově mládeže s kapacitou téměř 300 lůžek. Komplex SŠ zahrnuje pavilon školy s učebnami teoretické výuky a laboratoří chemie a učebnami výpočetní techniky, dvě budovy internátu, tělocvičnu s velmi dobře vybavenou posilovnou, dvě hřiště s umělým povrchem včetně tenisového kurtu.

Dobudováním areálu v roce 1990 byly využity všechny podmínky pro kvalitní výuku a SŠ patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školským zařízením rezortu. Odborný výcvik žáků je zajištěn jak v provozovnách a podnicích na Jesenicku a Šumpersku, tak i přímo v areálu učiliště, kde v nově rekonstruované kuchyni probíhá odborný výcvik kuchařů, cukrářů a pekařů v samostatné výrobně, řezníci mají k dispozici novou výrobnu masných lahůdek. Žáci oboru prodavač všechny výrobky prodávají v žákovských prodejnách jednak přímo ve škole, jednak ve školní kantýně SOŠ a SOU na Dukelské ulici.

Obory s výučním listem:

Obory s maturitní zkouškou:

Pro dospělou veřejnost v rámci dalšího vzdělávání je připravena nabídka rekvalifikačních kurzů všech vyučovaných oborů k doplnění a rozšíření znalostí a k získání nové kvalifikace.