68-009-M Detektiv koncipient

Škola:

Střední odborná škola Hranice, právnická osoba

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., s více než dvacetiletou tradicí nabízí žákům obory vzdělávání vycházející z potřeb praxe. Posláním  školy  je vychovávat absolventy odborně zdatné, jazykově vybavené, zdravě sebevědomé, samostatné a také připravené pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Škola uplatňuje moderní metody vzdělávání. Spolupracuje s odbornými firmami, a to formou přednášek, exkurzí, tuzemské i zahraniční praxe a také se vzdělávacími institucemi, díky kterým si např. žáci mohou založit své reálné firmy (studentské společnosti) a vyzkoušet si podnikat v praxi. Žáci školy se účastní mnoha soutěží, nezřídka s vynikajícími úspěchy, což je dokladem kvalitního vzdělávání.

Škola se aktivně zapojuje do realizace projektů z fondů EU na podporu vzdělanosti v oblastech všeobecných i odborných.

V letošním roce, v rámci celoživotního vzdělávání, byly vybudovány nové moderní prostory Vzdělávacího střediska při SSOŠ Hranice, s.r.o.. Středisko nabízí kurzy orientovány do oblasti ekonomické, právní, sociální, cestovního ruchu, výpočetní techniky, jazykových kurzů a dalších.

Ve škole zajišťuje stravování firma Scolarest, která poskytuje nejen obědy, ale i snídaně a svačinky.