65-51-H/01 ČÍŠNÍK

Škola:

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

 Střední odborná škola Litovel je součástí vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Je školou s komplexním zabezpečením výchovy a vzdělávání. Poskytuje žákům teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování žákům, ubytovaným ve vlastním domově mládeže. Součástí školy je i školní jídelna. Díky atraktivnosti oborů a úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala školou s nadregionálním dosahem. Hlavní budova se nachází v centru města a patří k nejstarším školním budovám v Litovli. Internát je dominantou sídliště Gemerská a elektro dílny jsou v areálu závodu Papcel Litovel. Škola je vybavena standartním výukovým prostředím v moderním stylu a má k dispozici vlastní speciální učebny pro labolatorní měření i praktické cvičení.

Škola je zapojena do evropských projektů, které umožňují další profesní růst žáků, ale i zájemců z řad široké veřejnosti.

 

Absolventům základních škol se nabízí tříleté technické, potravinářské a gastronomické učební obory s možností získání výučního listu:

26 - 51 - H / 01  ELEKTRIKÁŘ

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně instalací slaboproudých elektronických zařízení s použitím základních znalostí silnoproudé elektrotechniky.  Absolventi ovládají komplexní montáž, údržbu, revize a opravy  číslicových elektronických systémů. Nosný program je zaměřen    na  číslicovou elektroniku  v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních   a kontrolních zařízení. Učební obor elektrikář je tedy zaměřen na systémy zabezpečení budov a inteligentní domy. Ti, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro absolventy učebních oborů. Tento obor je zařazen mezi obory podporované stipendiem, které je financováno příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje. 

S tím souvisí návaznost na využívání technologií firem:

JABLOTRON Jablonec nad Nisou  http://www.jablotron.com/        MOELLER Pardubice http://www.xcomfort.cz/        Kopos Kolín  http://www.kopos.cz/

 

29 - 51 - H / 01 VÝROBCE POTRAVIN   sladovník, pivovarník

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující  vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví. Absolvent  řídí výrobu všech druhů sladu, stanovuje ukončení jednotlivých fází výroby piva, vede evidenci průběhu kvašení a dokvašování, stáčí pivo, kontroluje mytí, sanitaci zařízení a výrobních prostorů. Samostatně kontroluje množství a jakost suroviny, odebírá vzorky pro laboratorní stanovení kvality, sleduje průběh výrobního a pracovního procesu a provádí zásahy pro zabezpečení kvality výroby. Po úspěšném ukončení studia a získání výučního listu mají možnost širokého uplatnění na trhu práce nejen ve velkých pivovarech a sladovnách, ale i privátních minipivovarech. V případě zájmu mají absolventi možnost získání úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou v nástavbovém studiu.

 

29 - 51 - H / 01 VÝROBCE POTRAVIN  mlékař (technologie zpracování mléka)

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky mlékárenské. Absolventi jsou připraveni obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

 

29 - 54 - H / 01 CUKRÁŘ

Tříletý učební obor pro dívky i chlapce s uměleckými sklony a fantazií. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Ten umožňuje výkon povolání jak ve speciálních cukrářských provozovnách všech forem a vlastnictví, tak na zvláštních pracovištích velkých a renomovaných podniků a hotelů. Jde o obor vyučovaný ve SOŠ s velkou tradicí. O kvalitě výuky svědčí řada ocenění z významných oborových soutěží. Maturitní vysvědčení mohou úspěšní absolventi získat v nástavbovém studiu.

 

65 - 51 - H / 01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

65 - 51 - H / 01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK s rozšířenou výukou barmanství

Tříletý učební obory ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Je určen pro chlapce i dívky s dobrou pamětí, kultivovaným vystupováním a organizačními schopnostmi. Jeho absolvování umožňuje všestranné uplatnění v restauračních a hotelových provozech a stravovacích zařízeních všeho druhu a úrovní. Jelikož je věnována velká péče výuce cizích jazyků, je absolvent schopen pracovat i v zařízeních s mezinárodní klientelou. Zájemci z řad žáků mají možnost vybrat si tento obor s rozšířenou výukou barmanství, v návaznosti na úspěšný evropský projekt Škola mixologie  a Gastrend, získají znalosti a dovednosti z oblasti nápojové gastronomie v souvislosti s novými trendy vzdělání (příprava míšených nápojů, kávy a sommellierství). Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia.

 

Součásti odborné výuky je spolupráce s firemními partnery:

SEV Litovel http://www.sev-litovel.cz/

AQ Litovel http://www.aq.cz/

PAPCEL Litovel http://www.papcel.cz/

Miele technika Uničov http://www.miele.cz/

Pivovar Litovel http://www.litovel.cz/3-pivovar/

Pivovar Zubr Přerov http://www.zubr.cz/

Pivovar Holba Hanušovice http://www.holba.cz/

Sladovna Zábřeh http://www.ceske-pivo.cz/ceskomoravske-sladovny 

Sladovna Litovel http://www.slad.cz/

Sýrárna Orrero Litovel http://www.orrero.cz/

Kofola http://www.kofola.cz/

Pražírna kávy Henri Café Olomouc http://www.henri.cz/