23-003-H ZÁMEČNÍK

Škola:

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Historie školy se začala tvořít v září 1969. Podnik Dopravní stavby Olomouc zahájil  v nově vybudovaném odborném učilišti výuku svých žáků v oborech automechanik a zámečník.

Dnešní Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je školou s komplexním zabezpečením výchovy a vzdělávání. Poskytuje žákům teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování ubytovaným žákům v domově mládeže. Součástí školy je i školní jídelna. Díky úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala školou s nadregionálním dosahem. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj.

Absolventům základních škol se nabízí výuka v 14 vzdělávacích oborech:

- Směr strojírensko-automobilní
tříleté učební obory: strojní mechanik-zámečník, karosář, klempíř-stavební výroba, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), autoelektrikář a navazující dvouleté nástavbové studium provozní technika;

- Směr dřevařský
tříletý učební obor: truhlář a navazující dvouleté nástavbové studium nábytkářská a dřevařská výroba;

- Směr stavební
tříleté učební obory: instalatér, tesař, zedník, obkladač, kominík, malíř a lakýrník a navazující dvouleté nástavbové studium stavební provoz,
čtyřleté studijní obory: mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, technická zařízení budov.
Klempířské práce ve stavebnictví a zednické práce jsou určeny pro slabší žáky (např.nedokončená ZŠ) .

Výuka ve všech oborech má formu denního studia, neplatí se žádné školné.

Žáci každoročně navštěvují veletrhy a výstavy nových technologií a produktů příslušných profesních směrů, účastní se firemních odborných seminářů a prezentačních akcí. Pod vedením učitelů se nejlepší žáci připravují na odborné regionální i republikové soutěže. Účast školy ve sportovních turnajích a soutěžích je samozřejmostí. Žáci mohou využívat venkovní komplex sportovních hřišť, sportovní halu, posilovnu, kurzy autoškoly a svářečské školy, přístup k internetu v PC učebnách.

Spolupráce školy s profesními svazy, cechy a s hospodářskou komorou má dlouholetou tradici. Cílem spolupráce je zajištění takové odborné úrovně výuky, aby absolventi obstáli ve stále se zvyšující konkurenci na trhu práce. Zástupci hospodářské komory se účastní závěrečných zkoušek, posuzují odbornou úroveň vědomostí a znalostí žáků i úroveň organizačního zajištění závěrečných zkoušek. Žákům, kteří během studia i při závěrečné zkoušce dosahovali výborných výsledků je udělen Hospodářskou komorou ČR certifikát „nejlepší žák oboru“. Absolventům všech oborů je předán, spolu s výučním listem nebo maturitním vysvědčením, i Europass- dodatek k osvědčení, který se vydává ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání v Praze. Uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce je velmi dobrá.

Pro dospělou veřejnost v rámci dalšího vzdělávání je připravena nabídka rekvalifikačních kurzů všech vyučovaných oborů k doplnění a rozšíření znalostí a k získání nové kvalifikace.

 

Škola je otevřenou institucí i pro další veřejnost:

- Nabízíme pronájmy prostor pro semináře, školení, výstavy, prezentace (kapacita do 120 osob).

- Nabízíme pronájmy venkovního sportovního areálu (lehkoatletická dráha, travnaté fotbalové hřiště, tenisové kurty), pronájmy sportovní haly a tělocvičny.

  - Poskytujeme služby: diagnostia a opravy osobních vozidel, opravy elektroinstalace vozidel; instalatérské, zednické práce.