Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství