Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů