Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník