Výstup projektu Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce