Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4Popis školy

Naše škola svého typu v pořadí třetí na území bývalého Jihomoravského kraje byla zřízena výnosem ministerstva školství a národní osvěty v srpnu roku 1942. Vyučování bylo zahájeno téhož roku 21. září. Za uplynulých 70 let prošla naše škola řadou vývojových etap. I když se několikrát změnil její název, výrazně se rozšířila a zmodernizovala technická základna, zachovala si po celé období své základní zaměření.

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské v Prostějově je krajská škola s právní subjektivitou.

Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Olomoucký kraj. Naše škola poskytuje úplné střední odborné a střední odborné vzdělání. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou s možností pokračování ve studiu zejména na vysokých školách technického zaměření. Učební obory jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru s možností pokračovat nástavbovým studiem zakončeným maturitní zkouškou.

Škola využívá pro svůj provoz několik budov v Prostějově. Pro teoretickou výuku jsou využívány budovy na Lidické a Palackého ulici. Praktická výuka a odborný výcvik probíhá v dílnách na Vrahovické a Wolkerově ulici.

Ředitelství školy se nachází v budově na Lidické ulici, postavené v letech 1936-1937 na návrh architekta Eduarda Žáčka. Jedná se o významnou funkcionalistickou stavbu se zajímavým řešením interiérů. Dodnes škola působí moderním dojmem.

Výuka probíhá v příjemném prostředí nových či zrekonstruovaných prostor, přičemž individuální přístup k žákům a používání nejmodernějších aktivizačních metod jsou samozřejmostí.

Současné učební osnovy a plány kladou důraz nejen na technické, ale i na humanitní předměty a na výuku cizích jazyků. Výuka cizích jazyků je zaměřena především na jejich praktické zvládnutí a na základy odborné slovní zásoby, což je pro budoucí povolání našich studentů a vzhledem k našemu vstupu do Evropské unie naprosto nezbytné.

Ve studijních oborech, které jsou zakončeny maturitní zkouškou klademe důraz nejen na odborné předměty, ale snažíme se hodinovými dotacemi posilovat takové předměty jako je například matematika a fyzika, protože v posledních letech je mezi studenty velký zájem pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Sportovní využití je možné ve školní tělocvičně nebo moderní posilovně. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Ubytování dojíždějících žáků je možné v domově mládeže.

IČO: 69650721

Adresa

Lidická 4, Prostějov, 79601

Kontakty

Informace

ivazitna@seznam.cz

+420 582 342 311