Střední odborná škola ProstějovPopis školy

Historie školy

Historie školy se začala psát poměrně nedávno, v letech 1934-1935, kdy byla v Lidické ulici postavena škola pro výuku učňů, jenž se roku 1936 dočkala slavnostního otevření. Během své existence změnila několikrát název i zaměření. Vyučovaly se zde jak obory stavební a hospodářské, tak obchodní. Naopak historie budovy sahá již do 19. století, kdy byla postavena na návrh Josefa Pospíšila. Zpočátku zde sídlila Zemská vyšší škola reálná, později Státní reálné gymnásium, Průmyslová škola stavební a Střední odborné učiliště obchodní. Cesty školy a budovy se protly v roce 1958, kdy se v budově začaly soustřeďovat obory Učňovské školy. Od roku 1969 sídlí celá škola na adrese nám. Edmunda Husserla 1.

Škola prošla několikaletým vývojem, než dostala podobu, v jaké ji známe dnes. Původně vyučované obory, mezi nimiž byl i fotograf, automechanik či tesař, zanikly, nebo se přesunuly na jinou školu. K prodavači, který se vyučoval již od roku 1963, postupně přibyl kuchař, číšník, řezník, cukrář a další nové obory, které se na škole vyučují dodnes. K poslední oborové změně došlo v roce 2003, kdy se z tříletého studijního oboru kosmetička stal obor čtyřletý.

Škola v dnešní podobě

Zřizovatelem Střední odborné školy Prostějov je Olomoucký kraj. V současné době škola připravuje žáky v atraktivních oborech v oblasti obchodu a služeb, které mají širokou možnost uplatnění na trhu práce.  

Obory vzdělání s výučním listem:

  • Výrobce kožedělného zboží
  • Cukrář
  • Číšník
  • Kuchař
  • Prodavač
  • Čalouník
  • Řezník - uzenář

Obory vzdělání s maturitou:

  • Kosmetické služby
  • Obchodník

Nástavbové studium

  • Podnikání

 

 

IČO: 00544612

Adresa

náměstí Edmunda Husserla 1, Prostějov, 79655

Kontakty

Informace

sos@sosprostejov.cz

+420 582 351 977