Střední průmyslová škola HranicePopis školy

Střední průmyslová škola Hranice má téměř sedmdesátiletou tradici a řadí se mezi větší školy zaměřené na odborné technické vzdělávání v Olomouckém kraji s počtem okolo 570 žáků.

Nabízí studium maturitních oborů Aplikovaná chemie, Mechanik strojů a zařízení, Stavební materiály, Nábytkářská a dřevařská výroba, Požární ochrana, studium učebních oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér a nástavbové maturitní studium Provozní technika a Nábytkářská a dřevařská výroba.

Výuka probíhá ve zmodernizovaných učebnách. Na odloučeném pracovišti na ulici Teplická se nachází školní dílny, kde se realizují školní vzdělávací programy Mechanik číslicově řízených strojů, Zámečník, Obráběč kovů, Instalatér a dále Nábytkářská a dřevařská výroba a Požární ochrana v praktickém vyučování. Je zde také svářečská škola, kterou naše škola provozuje.

Na obou pracovištích mají žáci i zaměstnanci možnost stravování ve školní restauraci Scolarest a školní kantýně.

V bezprostřední blízkosti naší školy se nachází Domov mládeže s kapacitou 165 lůžek na pokojích, jejichž vybavení se průběžně modernizuje. Na Domově mládeže při naší škole mají žáci k dispozici studovny, knihovnu, spoustu kroužků a volnočasových aktivit.

Žáci naší školy se účastní řady soutěží, pořádají výstavy svých prací, v rámci programu Erasmus+ opakovaně vycestovávají na odborné praxe do zahraničí (Německo, Slovensko, Finsko, Litva, Portugalsko, Malta a Velká Británie).

Všichni zaměstnanci Střední průmyslové školy rádi přivítají nejen zájemce o studium, provedou je školou a poskytnou jim veškeré potřebné informace. Další informace o nás najdete na webových http://www.sps.hranet.cz a facebookových https://www.facebook.com/SPSHranice  stránkách naší školy.

IČO: 00842893

Adresa

Studentská 1384, Hranice, 75301

Kontakty

Andrea Silná

skola@sps.hranet.cz

+420 581 671 411

Bc. Libor Hynčica

hyncical@sps.hranet.cz

+420 581 671 451