Střední škola technická a zemědělská MohelnicePopis školy

Mohelnice a její okolí leží v úrodné kotlině chráněné od severu vysokými horami a od západu uzavřené zábřežskou vrchovinou a od východu uzavřené posledními výběžky hrubého Jeseníku. Středem tohoto území se line řeka Morava. Není proto divu, že zde vzniklo sídliště s vysokým stupněm zemědělského a hospodářského významu. Tento stav vydržel přes všechna staletí a i dnes se může město Mohelnice pochlubit rozvinutou výrobou elektromotorů a osvětlovacích těles pro osobní automobily. Místní firmy proto potřebují kvalitní absolventy z prostředí technického středoškolského školství. Proto se vás nyní pokusíme oslovit a nabídnou vám možnost dobré startovní čáry pro budoucí úspěšný život a profesní růst. Dovolte nám, abychom vás seznámili s jednou ze středních škol, jejíž základy jsou datovány od roku 1952 a na městské mapě ji najdete pod názvem Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1 máje 2. Škola má za sebou bohatou historii a téměř vždy byla svázaná s přípravou mladých lidí do technických profesí pro široký okruh firem a soukromých subjektů. Naše škola vyučuje technické obory strojní, elektro a obory zemědělské, které jsou ukončeny jak výučním listem tak maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vysoké škole. Nabídka oborů je pravidelně konzultována s výrobními podniky, úřady práce a krajským úřadem olomouckého kraje, který je zřizovatelem naší školy. Díky úzké návaznosti na hospodářskou sféru mají naši absolventi vysoké uplatnění na trhu práce a nemusí mít obavy, že po skončení školy by nenašly pracovní místo s dobrým finančním ohodnocením.

Olomoucký kraj zavedl stipendia pro žáky vybraných učebních oborů nástrojař, obráběč kovů, elektrikář a elektrotechnické a strojně montážní práce. Žáci v prvním ročníku měsíčně mohou obdržet 300 Kč , žáci druhého ročníku měsíčně mohou obdržet 400 Kč a žáci třetího ročníku měsíčně mohou obdržet 500 Kč. Na závěr konci školního roku žáci, kteří dosáhnou vyznamenání mohou obdržet prémii v prvním ročníku je to 1 500 Kč, u druhých ročníků 2 500 Kč a u třetích ročníků 5 000 Kč.

Studenti k nám přijíždějí nejen z regionu ale i z ostatních krajů, samozřejmě, že jim naše škola může nabídnout kromě kvalitního ubytování v blízkém internátní zařízení i velkou škálu kulturního a sportovního vyžití. Přímo v blízkosti školy navštěvují naši žáci za zvýhodněných podmínek krytý plavecky bazén, fotbalový stadion, tenisové kurty k dispozici dále mají moderní nově otevřenou tělocvičnu.

V našem školním zařízení je možno získat řidičský průkaz skupiny B,T,C a svářečský průkaz. Škola pořádá školení podle vyhlášky č.50/1978 Sb. a rekvalifikační kurzy pro dospělé.

V roce 2014 budou vybudovány nové moderní dílny pro strojní obory a také velmi silně bude posílena automatizační technika - robotizace v návaznosti na pneumatiku, automatizaci, elektroniku a elektroinstalační zařízení.

Bližší informace se dozvíte na www.sstzmoh.cz

IČO: 00851205

Adresa

1. máje 2, Mohelnice, 78985

Kontakty

Informace

sstzmoh@sstzmoh.cz

+420 583 401 911