O nás


Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK) bylo založeno v březnu roku 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc, Prostějov a bylo zřízeno s podporou Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Praha. Sdružení je institucí pro vzdělávací, metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou a informační činnost s působností v Olomouckém kraji.

Základním posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí a dovedností občanům, uznávat jejich dosažené kvalifikace, realizovat rekvalifikace a podpořit rozvoj jejich uplatnitelnosti na trhu práce v ČR i EU. 

 

JSME TU PRO VÁS!!!

 • Jste mladí lidé, kteří předčasně opustili počáteční vzdělávání?
 • Jste dospělí a chcete změnit či zvýšit svou kvalifikaci?
 • Jste nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání nebo máte nízkou kvalifikaci?
 • Jste zdravotně či sociálně znevýhodněni?
 • Jste dlouhodobě nezaměstnaní?

 

CO NABÍZÍME?

Poradenství pro zájemce o rekvalifikace, získání nové kvalifikace či uznání dosažené kvalifikace:

 • Informace o možnostech zvýšení nebo získání nové odborné kvalifikace

 • Informace o uznávání  kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. ( profesní kvalifikace )

 • Zařazení zájemců do kurzů dalšího vzdělávání (rekvalifikačních kurzů) v „Místních centrech uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje“ v regionech Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov /viz Kontakty/

 

V kariérovém poradenském centru Vám pomůžeme:

 • otevřít dveře k informacím, vzdělávání, práci
 • rozpoznat svůj potenciál a rezervy
 • ujasnit si plány a priority
 • posílit sebedůvěru, odstranit vnitřní bariéry

Provoz poradny kariérového centra:

 • úterý 9:00 – 13:00 hod 
 • čtvrtek 14:00 – 18:00 hod
  • (termín schůzky s kariérovým poradcem je třeba předem dohodnout telefonicky/mailem) 

Kontakty:

mail: paeddr.jiripolasek@seznam.cz

telefon:  585 724 300, 602 756 746

adresa: Kariérové poradenské centrum, Olomouc, Rooseveltova 79