Kontakty


INFORMACE O SDRUŽENÍ

 Název sdružení:

 CENTRUM UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
 (ve zkratce CUOK)

 Adresa:

 Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

 Registrační číslo:

 Spisová značka: L 12198 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 Právní forma:

 Zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle  § 20 f a násl. občan. zákoníku

 IČO:

 75154803

 DIČ:

 CZ75154803

 Bankovní spojení:

 1818551399/0800 Česká spořitelna

 Plátce DPH:

 nejsme plátci

 ID schránky:
 Tel.:

 74ibngn
 +420 585 724 300, +420 602 756 746

 E-mail:

 cuok@seznam.cz

 WWW:

 www.cuok.cz

 Předseda sdružení:

 Ing. Aleš Jurečka, mob.: +420 724 345 169, mail: jureckaa@ssprool.cz

 Ředitel sdružení:

PaedDr. Jiří Polášek, mob.:  +420 602 756 746, mail: paeddr.jiripolasek@seznam.cz

 Projektová manažerka a asistentka:

 Mgr. Tatjana Klimková, mob.: +420 608 070 296, mail: tatjana.klimkova.mgr@gmail.com

 

MÍSTNÍ CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

 

Název školy

Statutární zástupce

Kontakt

Adresa www

1.

Střední průmyslová škola Jeseník;
Adresa: Dukelská 1240, 790 01  Jeseník

Mgr. Bc. Bc. Jiří Viterna, MBA, MSc.

viterna@soje.cz
734 570 983;
584 412 032

http://www.soje.cz/

2.

Střední škola  logistiky a chemie,
U Hradiska 29;
Adresa: U Hradiska 29; 779 00 Olomouc

Mgr. Michal Coufal,
ředitel

info@sslch.cz
585 556 111

http://www.sslch.cz/

3.

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49;
Adresa: tř. 17. listopadu 49, 772 11  Olomouc

Mgr. Karel Neumann,
ředitel

neumann.karel@spssol.cz
585 204 631,
602 187 345

http://www.spssol.cz/

4.

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79;
Adresa: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

Ing. Aleš Jurečka,
ředitel

předseda představenstva CUOK

ajurecka@ssprool.cz
585 724 209,
724 345 169

http://www.ssprool.cz/

5.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov;
Adresa: Školní 164, 783 91  Uničov

Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
ředitel

člen představenstva sdružení CUOK

novacek@unicprum.cz
585 051 630,
728 34 7029

http://www.unicprum.cz/

6.

ART ECON - Střední škola, s.r.o.;
Adresa: Husovo nám. 2061/ 91, 79601 Prostějov

Ing. Renata Kubová
ředitelka

kubova.r@artecon.cz
582 777 223,
775 707 374

http://www.artecon.cz/

7.

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8;
Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov

Mgr. František Šober,
ředitel

člen představenstva sdružení CUOK

sober@kourilkova8.cz
581 203 295,
603 209 008

http://www.kourilkova8.cz/

8.

Střední odborná škola Hranice, právnická osoba
Adresa: Jaselská 832, 753 01 Hranice

Mgr. Petr Flajšar,
ředitel

petr.flajsar@ssos.cz
603 873 395

http://www.ssos.cz/

9.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1;
Adresa: Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Mgr. Ondřej Šanovec,
ředitel

sanovec@vsps-su.cz
583 326 226,
733 724 591

http://www.vsps-su.cz/

10.

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6;
Adresa: U Dráhy 6/827, 789 01 Zábřeh

Ing. Pavel Trojan,
ředitel

 

p.trojan@spsa-za.cz
583 411 057,
603 264 939

http://www.spsa-za.cz/

11.

Střední průmyslová škola Hranice;
Adresa: Studentská 1384, 753 01 Hranice

Ing. Ivan Doležel,
ředitel

člen představenstva sdružení CUOK

dolezeli@sps.hranet.cz
581 671 412,
721 308 498

http://www.sps.hranet.cz/

12.

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677;
Adresa: Komenského 677, 784 01 Litovel

Mgr. Pavel Skácel,
ředitel

skacel@soslitovel.cz
588 884 321,
605 837 757

http://www.soslitovel.cz/

13.

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín;
Adresa: Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín

Mgr. Pavel Michalík,
ředitel

reditel@sigmundovaskola.cz
585 757 731,
777 239 744

http://www.sigmundovaskola.cz/

14.

Střední škola technická Mohelnice;
Adresa: 1. máje 2, 789 85 Mohelnice

PhDr. Jiří Ženožička
ředitel

zenozicka.jiri@sstmoh.cz
583 401 960,
723 840 660

http://www.sstzmoh.cz/

15.

Střední škola polygrafická Olomouc, Střední novosadská 55;
Adresa: 779 00 Olomouc, Střední Novosadská 55

PhDr. Marcela Hanáková,
ředitelka

hanakova@sspol.cz
reditel@sspol.cz
585 759 040,
777 025 052

http://www.sspol.cz/

16.

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14;
Adresa: Štursova 14, 779 00 Olomouc

PhDr. Ladislav Pochyla,
ředitel

pochyla@sturzovka.cz
585 200 212

http://www.stursovka.cz/

17.

Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2;
Adresa: Havlíčkova 2, 751 52 Přerov

PhDr. Hana Vyhlídalová,
ředitelka

členka dozorčí rady CUOK

hana.vyhlidalova@sps-prerov.cz
581 334 011,
725 736 115

www.sps-prerov.cz

18.

Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová – lázně;
Adresa: 790 61 Lipová–lázně 458

PhDr. Libor Vrána,
ředitel

reditel@oulipova.cz
584 459 331
732 816 252

http://www.oulipova.cz

19.

Střední  škola železniční, technická a služeb, Šumperk;
Adresa:  Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

Mgr. Irena Jonová,
ředitelka

jonova@sszts-spk.cz
583 320 108,
732 887 193

http://www.sszts-spk.cz/

20.

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov;
Adresa: Nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov

Ing. Radomil Poles,
ředitel

r.poles@svehlova.cz
582 345 624,
603 892 251

http://www.svehlova.cz/

21.

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4;
Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc

RNDr. Petr Konečný,
ředitel

p.konecny@kosinka.com
585 220 663,
736 628 390

http://www.kosinka.com/

22.

Střední odborná škola gastronomie, farmářství a služeb, Jeseník;
Adresa: U Jatek 8, 790 01 Jeseník

PhDr. Silvie Pernicová,
ředitelka

pernicova@sosjesenik.cz
734 470 747

http://www.sosjesenik.cz/

23.

Střední odborná škola, Prostějov;

Adresa: Nám. Edmunda Husserla 1/30, 796 55 Prostějov

Ing. Mária Zámostná,
ředitelka

 

souobch@pvskoly.cz
582 351 977,
731 471 119

http://www.souobchodnipv.cz/

24.

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4;
Adresa: Lidická 4, 796 01 Prostějov

Ing. Petr Čížek,
ředitel

předseda dozorčí rady CUOK

red.spsasoupv@infos.cz
604 241 595

http://www.spsasou.prostejov.cz/

25.

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh;
Adresa: Sušilova 40, 789 01 Zábřeh

PhDr. Radomír Pavlík,
ředitel

pavlik.zsaddzabreh@seznam.cz
777 733 537

http://www.zsadd-zabreh.cz/

26.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc

Adresa: Božetěchova 3, 779 00 Olomouc

Ing. Josef Kolář, ředitel

člen dozorčí rady CUOK

reditel@spseol.cz

778 451 274

http://www.spseol.cz/
27.

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Adresa: Přerov 750 02, Přerov, I-Město, Šířava 670/7
Ing. Martin Kovář

kovar@sirava.cz

702 002 862

https://www.sirava.cz